M.G. NIeruchomości zarządzanie nieruchomościami, Skontaktuj się z nami tel.(56 )6604030 kom. 509122494

Zakres usług

Proponujemy Państwu pełen pakiet usług związanych z zarządzaniem tzn:


USŁUGI ADMINISTRACYJNE:

 • zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • zawieranie umów ubezpieczenia budynków
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w jego obrębie
 • prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami dotyczącymi nieruchomości
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości, oraz negocjowanie cen i warunków umów
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje oraz negocjacje z wykonawcami
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów


 • OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI:
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych, wymaganych ustawą przeglądów
 • bieżąca kontrola napraw i konserwacji budynku oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • przygotowywanie planów remontów oraz pełen nadzór nad firmami budowlanymi


 • OBSŁUGA BANKOWO-KSIĘGOWA:
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami rachunkowosci przy pomocy specjalistycznego, licencjonowanego oprogramowania komputerowego
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • prowadzenie kartotek lokali i właścicieli, przy pomocy specjalistycznego licencjonowanego oprogramowania komputerowego
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty


 • OBSŁUGA PRAWNA:
 • reprezentacja przed sądem i organami egzekucyjnymi
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)
 • reprezentacja w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • W cenie usługi zarządzania nieruchomością otrzymują Państwo dodatkowo:

  - księgowość prowadzoną w oparciu o plan kont przy pomocy specjalistycznego, licencjonowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

  - prowadzenie kartotek właścicieli oraz rozliczeń przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego

  - prowadzenie systemu e-kartotek poszczególnych właścicieli umożliwiających im uzyskanie poprzez sieć internetową aktualnego salda, wymiaru bieżących opłat, stanu liczników wody oraz wgląd w cała historię wpłat i rozliczeń od momentu zarządzania nieruchomością przez nasza firmę

  - konsultacje i opinie inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi i ciepłowniczymi
  Copyright by M.G Nieruchomości s.c.