Witamy na naszej stronie

Firma M.G. NIERUCHOMOŚCI s.c. Mirosława Żabicka, Grzegorz Dąbrowski oferuje Państwu swoje usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. Firma istnieje na toruńskim rynku zarządzania nieruchomościami od 2003 roku. Posiadamy pełne kwalifikacje zawodowe /Grzegorz Dąbrowski licencja nr 12701 i Mirosława Żabicka licencja nr 12727/ oraz doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomościami biurowo-technicznymi. Posiadamy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jesteśmy członkami Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Inowrocławiu.

W swojej działalności wykorzystujemy szeroko pojęty outsourcing, co daje niewspółmierne korzyści pod względem jakościowym i cenowym dla naszych klientów. Dzięki temu obsługa nieruchomości przez nas zarządzanych jest na bardzo wysokim poziomie przy zachowaniu umiarkowanych cen. Szczegółowy zakres naszych obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są każdorazowo, zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami zleceniodawcy i spisane zostają w umowie o zarządzanie nieruchomością. Gwarantujemy bliską współpracę, rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne zarządzanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania oraz fachową obsługę nieruchomości. Proponując Państwu współpracę w zarządzaniu nieruchomością odciążamy Państwa od niezbędnych i uciążliwych formalności związanych z administracją i zarządzaniem obiektem budowlanym. W swojej działalności MG NIERUCHOMOŚCI s.c. spełnia standardy określone przez przepisy prawa, w tym Ustawę o gospodarce nieruchomościami. Firmę prowadzą osoby z państwową licencją zawodową zarządcy nieruchomości.

monitoring ul.Mohna 71-71B

W celu pasywnego dostępu do monitoringu, proszę zainstalować na swoim smartfonie z androidem oprogramowanie dostępne w linku https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gooclient.neteye ( dla użytkowników smartfonów Apple z systemem iOS pobranie i zainstalowanie oprogramowania dostępnego w linku https://itunes.apple.com/ph/app/n-eye/id808002897?mt=8 ) a następnie wysłać informacje na adres mailowy grzegorz@mgtorun.pl w celu uzyskania danych do konfiguracji zainstalowanego oprogramowania.
W cenie usługi zarządzania nieruchomością otrzymują Państwo dodatkowo:

- księgowość prowadzoną w oparciu o plan kont przy pomocy specjalistycznego, licencjonowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

- prowadzenie kartotek właścicieli oraz rozliczeń przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego

- prowadzenie systemu e-kartotek poszczególnych właścicieli umożiwiających im uzyskanie poprzez sieć internetową aktualnego salda, wymiaru bieżących opłat, stanu liczników wody oraz wgląd w cała historię wpłat i rozliczeń od momentu zarządzania nieruchomością przez nasza firmę

- konsultacje i opinie inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi i ciepłowniczymi.
Copyright by M.G Nieruchomości s.c. | Polecane
stat4u